Kinderen 'samen fit'

Beweeggroep voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar.

Doel van de beweeggroep is leefstijl verandering in zoveel mogelijk aspecten, Zodat het gezin en het kind na de beweeggroep zelfstandig verder kunnen met afvallen.

Kinderen met overgewicht

In de laatste 20 jaar is in Nederland het aantal kinderen met overgewicht van 4% naar 10% gestegen. Op het moment worden zelfs percentages van 14% genoemd. Toch blijft het aantal kinderen met overgewicht schrikbarend groeien. Oorzaak: teveel en verkeerd eten en veel te weinig bewegen. In samenwerking met een diëtiste en zo nodig een orthopedagoog willen wij als fysiotherapiepraktijk graag een steentje bijdragen aan dit onderschatte probleem. Daarom, 'Samen fit' voor kinderen met overgewicht.

Doelgroep

Tot de doelgroep voor dit programma behoren kinderen met overgewicht. Criteria om deel te nemen zijn:
- Leeftijd van 5 t/m 12 jaar
- Bewegingsarmoede en/of eetproblemen
- Voldoende motivatie bij ouder en kind voor deelname
- Probleem en deelname moet gemeld worden bij de (huis)arts

Bewegingsprogramma

Het programma bestaat uit een intake (door de diëtist, conditietest bij de fysiotherapeut) en in totaal 6 maand training met in de eerste periode één keer per week op de woensdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur. In de tweede periode is de training één keer in de twee weken met een evaluatiemoment aan het einde van het programma. Dit onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut, diëtist en zo nodig een orthopedagoog.

Intake

Het behandeltraject begint met een intake bij de diëtist. Hierbij is het gewenst dat één van de ouders/verzorgers aanwezig is. De intake bestaat uit:
- Gesprek rondom eten en bewegen
- Meten van lengte en gewicht

Eerste keer bij fysiotherapie:
- Buikomvang
- Huidplooimeting
- Conditietest

Training

De kinderen worden verdeeld in twee leeftijdsgroepen (afhankelijk van het aantal deelnemers). Het trainingsuur bestaat uit training op de loopband, roeiapparaat, step-apparaat en hometrainer. Daarnaast sport- en spel, zoals circuittraining, spellen, krachtoefeningen, sportgerelateerde oefeningen.