Kinderfysiotherapie

Baby's | Peuters | Schoolkinderen | Jongeren | Vergoeding

Als u uw kind aanmeldt bij de kinderfysiotherapeut, dan volgt een intake waarbij uitgegaan wordt van uw hulpvraag. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een zo compleet mogelijk beeld van het motorisch niveau van het kind. Ouders leerkrachten huisarts en andere betrokkenen spelen een belangrijke rol. Zij kunnen informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt zijn bevindingen met ouders en stelt eventueel een behandelplan op. De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling, dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer de mogelijkheid het kind optimaal te begeleiden.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de sensomotorische vaardigheden van het kind te vergroten. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind is het het doel om het kind beter in zijn fysieke en sociale omgeving te laten functioneren. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkelt en de ruimte is erop ingericht om het plezier in bewegen te vergroten.

Zonodig vindt de behandeling aan huis plaats, met name bij baby’s en kinderen met ernstige handicaps. Bij baby’s wordt veel gewerkt met het geven van adviezen aan ouders/verzorgers zodat deze hun kind optimaal kunnen stimuleren. KISS baby’s worden behandeld in samenwerking met de manueeltherapeut.

Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat door kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden, naast de aanvullende verzekering.

Bron: NVFK